Dárdai Zsuzsa: Ág-bog – összegyűjtött írások

„Dárdai Zsuzsa élete és munkássága igen sokrétű, mondhatnánk úgy is, hogy szerteágazó, ágas-bogas. Ezek az ágak-bogak azonban nem lenyesegetett, szélfútta/kergette gallyak, hanem erősen egymásba kapaszkodó, a művészet gyökeréből sarjadó szövet-szövedékek. A szerző/szerkesztő/művészetszervező/kurátor/médiaművész, emberi jogi aktivitása mellett mindig is a művészet mibenlétét/lényegét kutatta, tehetségei körül bábáskodott. Természetes lélekforrásként katalizátora lett a szűkebb, és tágabb értelemben vett alkotói, teremtő folyamatoknak.” (Részlet a Kiadó bevezetőjéből)

Dárdai Zsuzsa összegyűjtött írásai 2021-ben jelentek meg az Árnyékkötők Alapítvány kiadásában. A 603 oldalas kötetet Saxon Szász János tervezte, a korrektor Vajda János volt. A nagylélegzetű összeállítás megvásárolható az Írók Boltjában, elektronikus verziója pedig az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

Dárdai Zsuzsa: Ág-bog